2018.03.31 10:35 - HÍRLEVÉL 2018/4


Kedves Barátunk, Tagtársunk !

Tájékoztatlak benneteket, hogy a 2018. március 30-ra meghirdetett Évi Rendes Közgyűlésünk határozatképtelenség miatt elmaradt. A Ptk. (2013. évi V. törvény) szabályai szerint megismételt Közgyűlés, azonos napirendi pontokkal minimum 3 nap elteltével tartható.  Az új időpont és helyszín:

Old Lake Golf Club klubház
(2890. Tata Remeteségpuszta)
2018. április 04-én

A közgyűlés kezdetének időpontja: Közvetlenül a Hónap Szenior Golfozója versenyünk befejezését követően 15.30-kor

A Közgyűlés napirendi pontjai:
  1. Megnyitó
  2. Beszámoló a 2017. évről, Számviteli Beszámoló, mérleg.
  3.  Felügyelő bizottsági jelentés.
  4. A 2017. évi jelentés, Számviteli beszámoló, mérleg elfogadása.
  5. A társaság 2018. évi költségvetési tervének elfogadása.
  6. Alapszabály módosítás.
  7. Új tisztségviselők (új elnökségi és FB tag megválasztása, hiányzó tagok pótlása).
  8. Egyebek

Megjelenésedre feltétlen számítunk!  Amennyiben részt kívánsz venni a Hónap senior golfozója versenyen is kérünk regisztrálj, legkésőbb 2018. április 3-án 14.00 óráig a klub recepcióján.

Dietrich Tamás
   Elnök sk.