A Társaság tagja lehet minden 55. életévét betöltött férfi és 50. életévét betöltő nő, aki a Társaság Alapszabályát magára nézve kötelezőnek elfogadta és tagfelvételi kérelmét az Elnökség elfogadta

A Társaságba való belépés, vagy kilépés önkéntes. A Társaságba való belépéshez két - egy évnél hosszabb tagsági viszonnyal rendelkező - tag írásos ajánlása szükséges. A tagfelvételről az Elnökség egyhangúlag határoz.

Regisztráció:
A felvétel a Közgyűlés részéről megszavazott éves tagdíj befizetésével válik véglegessé. A tagdíj beérkezése után a felvett tag regisztrálásra kerül és számozott tagkártyát kap.

Belépési nyilatkozat